Hizmetlerimiz

Sağlığım Sizde

Türk Nippon Sigorta

Nisan 2014'de yürürlüğe giren "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığımız "Sağlığım Sizde" ürünüyle, sigortalılarımızın hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderleri Türk Nippon Sigorta'nın yaygın anlaşmalı kurum ağı ve hızlı hizmet gücüyle 7/24 güvence altında. Unutmayın, her şeyin başı sağlık!

Yatarak Tedavi Teminatları

Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, vb.)

Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek masrafları

Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme

Ameliyat sonrası fizik tedavi

Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz

24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)

Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri

Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler

Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

* Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatları

Doktor muayene

Tanı amaçlı incelemeler

İlaç

Fizik tedavi

* Tüm sağlık kurumlarında ayakta tedavi giderleri yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3