Hizmetlerimiz

Sorumluluk Sigortalarınız

Şeker Sigorta

Şeker Sigorta, Sorumluluk Sigortalarınız   sigorta ürünlerimize bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda size düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle…

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple…

Asansör Kaza Mali Sorumluluk

Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerinde bulunan asansörlerde meydana…

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı,…

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair…

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları…

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Bu sigorta serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş…

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin…

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3