Hizmetlerimiz

Kurumsal Sigortalar

Halk Sigorta

Halk Sigorta, Kurumsal Sigortalar sigortacılık hizmetlerimizi bu sayfa üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

XL İşyerim Sigortası

Küçük ve Orta Ölçekli KOBİ'lerimiz ve Esnafımız için yangın sigorta poliçesi XL İşyerim Sigortası…

İşyerimi Birlikte Koruyalım Sigortası

İş yerinizin ‘Tam Güvencesi’ için doğru tercihiniz ; İşyerimi Birlikte Koruyalım Sigortası…

Eczane Paket Sigortası

Eczaneniz Halk Eczane Paket Sigortasi ile koruma altında! Eczanenizi risklere karşı “Halk…

Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt istasyonunuzu, en çok karşı karşıya kalacağınız risklere karşı tek bir poliçede…

Otel ve Tatil Köyü Sigortası

Sizi, işletme çalışanlarınızı ve konaklayan müşterilerinizi karşılaşabilecekleri risklere…

Yangın Sınai İşletme Sigortası

İşletmenizde oluşabilecek riskleri doğru tanımlamak ve gerekli teminatları verip hasarları…

Ortak Alan Sigortası

Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte…

Montaj Tüm Riskler Sigortası

İnşaat sahasında bulunduğunuz sırada, inşaat süresinde poliçenizde gösterilen istisnalar dışında…

Makine Kırılması Sigortası

Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde…

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi,…

POS Cihaz Sigortası

POS Cihaz Sigortası ile Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları uygulanmak koşuluyla, sigortalının…

Emtea Nakliyat Sigortası

Bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun…

Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet Nakliyatı Sigortasıyla gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza…

Taşınan Para Sigortası

Taşınan Para Sigortası; Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu…

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirler arası veya uluslar arası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücülerin…

Doğal Gaz Montaj Sigortası

Dogal Gaz Montaj Sigortası kapsam ve içeriği aşağıdaki gibidir. Montaj All Risks Teminati…

Güneş Enerji Santrali Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası kapsamında değerlendirilen bu ürünün, poliçe teminatları aşağıdaki…

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3