Hizmetlerimiz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Generali Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında, SGK’nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür. Özel sağlık poliçelerine ekonomik bir alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde daha düşük fiyatlar ödeyerek daha kapsamlı bir hizmet almak mümkün.

Yatarak Tedavi ve Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi teminatları olmak üzere 2 farklı alternatifle sunduğumuz Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzü kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirsin.


Neden Tamamlayıcı Sağlık?

İhtiyacına Göre Kapsam Seçeneği

Modüler yapısı ile Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamını ihtiyacına göre özelleştirebilirsin.

Uygun fiyata yüksek standartlarda sağlık hizmeti

Generali Tamamlayıcı Sağlık ile Özel Sağlık Sigortalarından daha uygun fiyatlar ile özel hastenelerin sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmektedir.

CheckUp Hizmeti

İsteğine göre Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçene Standart veya Genişletilmiş Check-Up teminatını ekleyebilirsin.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

4 yıl boyunca kesintisiz Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı devam ettirmen halinde Ömür Boyu Yenileme Garanti hakkı verilmektedir.

Aile Üyelerine İndirim

Aile üyelerini poliçe kapsamına dahil ettiğin durumda her bir poliçe için %10 aile indirimi uygulanmaktadır.

Taksitli Ödeme Alternatifi

Poliçe primi ister taksitli ister peşin ödenebilmektedir.

Geniş Anlaşmalı Kurum Ağı

Web sitemizde yer alan anlaşmalı kurum listesinden istediğin hizmeti alabilirsin.


Teminatlar

Yatarak Tedavi

Poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek tedavi gerektiren durumlar için; sigortalının dahili ve/veya cerrahi yatışları, cerrah veya hekim ücretleri, ameliyat malzeme giderleri gibi yatarak tedavi gerektiren tıbbi müdahaleler kapsam dahilindedir.

Ayakta Tedavi

Poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek tedavi gerektiren durumlar için doktor muayene, görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi vb.), tahlil, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri gibi ayakta tedavi kapsamına dahil olan hizmetleri içerir. Ayakta Tedavi Teminatı 8 veya 10 adet doktor muayene hakkı ile limitlidir.

Check Up Paketi

Anlaşmalı ağ içindeki özel hastanelerden alınabilecek nitelikli check up hizmetidir. Sigortalı standart veya genişletilmiş check up paketlerinden dilediğini poliçe kapsamında dahil edebilmektedir.

Teminat Limitleri

Yatarak Tedavi Teminatı
Ameliyat / Cerrahi Müdahale Limitsiz
Cerrah / Doktor Ücretleri Limitsiz
Yoğun Bakım Limitsiz
Hastane Tedavi Ücretleri Limitsiz
Acil Tedavi Giderleri Limitsiz
Ameliyat Malzemeleri 30.000 TL
Küçük Müdahale Limitsiz
Diyaliz Limitsiz
Koroner Anjiyografi Limitsiz
Evde Bakım 30.000 TL
Yapay (Suni) Uzuv 20.000 TL
Fizik Tedavi 30 seans, maksimum 2.000TL limit
Standart tek kişilik oda, yemek ve refakatçi(1) giderleri Dahil

Ayakta Tedavi Teminatı (İsteğe Bağlı)
Doktor Muayene 8 veya 10 adet ile sınırlıdır.
Laboratuar Hizmetleri Limitsiz
Görüntüleme Limitsiz
Endoskopik İşlemler Limitsiz
İleri Tanı Yöntemleri Limitsiz
Tahlil Limitsiz
Fizik tedavi 30 seans, maksimum 2.000 TL limit


Standart Check-Up Teminatı (İsteğe Bağlı)

Dahiliye Muayene

Total Kolesterol Ölçümü

Hemogram ( Tam Kan Sayımı)

Açlık Kan Şekeri Ölçümü

Kreatinin Ölçümü

SGOT

SGPT

Sedimentasyon


Genişletilmiş Check-Up Teminatı (İsteğe Bağlı)

Dahiliye Muayene

EKG

Hemogram (Tam Kan Sayımı)

LDL Kolesterol

Açlık Kan Şekeri

Total Kolesterol

SGOT

SGPT

Gama GT

Kreatinin Ölçümü

Sedimentasyon

RF (Romatoid Artrit) Muayenesi

CRP

Trigliserit Ölçümü

BUN

Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nerede Geçerlidir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz SGK ve Generali’nin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında geçerlidir. Anlaşmalı Sağlık Kurumları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3