DASK

Generali Sigorta

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, konutlarda depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Ülkemizin riskli deprem bölgesinde olmasından dolayı devlet tarafından yapılan kanuni düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiş bir sigorta türüdür.


Teminat Limitleri

DASK, bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Zorunlu deprem sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı binanızı güvence altına alıyoruz.


Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı güvence altına alınmaktadır.

Sahanlıklar

Temeller

Çatılar

Asansörler

Tavanlar ve tabanlar

Bağımsız Bölümleri ayıran ortak duvarlar

Koridorlar

Bacalar

Merdivenler

Ana Duvarlar

Baca/İstinat Duvarları

Yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Neden almalıyım?

Zorunlu deprem sigortası; deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilâk ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Taksitli ve peşin ödeme imkanı

Yenilemelerde indirim fırsatı


200 Yıllık Sigortacılık Deneyimi

Generali Sigorta, 200 yıllık sigortacılık deneyimi ve 150 yıldır Türkiye’de hizmet göstermenin gururuyla müşteri memnuniyetini ilk sırada tutmaktadır.

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3