Hizmetlerimiz

Zorunlu Deprem Sigortası

Ethica Sigorta

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Sigorta Kurumu kapsamında olan ve 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan “DASK” ürünü; deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlar.

Sigorta primleri üç kriter doğrultusunda belirlenir.

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi

Binanın yapı tarzı

Meskenin brüt yüzölçümü

Limitler ve teminatlar DASK kurumu tarafından belirlenmektedir.

Deprem

Deprem sonucu yangın

Deprem sonucu infilak

Deprem sonucu yer kayması

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3