Hizmetlerimiz

Diğer Sigortalar

Doğa Sigorta

Doğa Sigorta Diğer Sigorta hizmetlerimize bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları,…

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde…

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

Diğer Sigortalar arasında yer alan bu poliçe; sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre…

Kefalet Sigortası

Borçlunun, bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı teminat…

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenden talep edilebilecek tazminat…

Ferdi Kaza Sigortası

Doğa Sigorta'nın sunduğu Diğer Sigortalar hizmetleri içerisinde yer alan Ferdi Kaza Sigortası,…

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası

Doğal Destek Ferdi Kaza Sigortası Nedir? ATM TEMİNATI Sigortalının ATM üzerinde işlem yaparken…

Eğitim Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının kaza sonucu ölümü, sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye…

Tarım Sigortası

Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı Devlet Destekli Tarım Sigortaları…

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3