Hizmetlerimiz

Sorumluluk Sigortaları

Corpus Sigorta

Corpus Sigorta, Sorumluluk Sigortaları hizmetlerimize bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk…

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları…

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen/satılan ürünlerin kullanılması sırasında üçüncü şahısların…

Ürün Geri Çağırma

Ürünle ilgili bir kusur ve/veya ayıp nedeniyle ürünün geri çağrılması sırasında gerçekleşebilecek…

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi…

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları…

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3