Hizmetlerimiz

Eğitim Sigortası

Axa Hayat ve Emeklilik

18- 65 yaşları arasındaki tüm sağlıklı bireyler tarafından alınabilecek bir sigortadır. Sigorta süresi çocuğun eğitim süresine göre belirlenir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez.

Bu ürün vefat ve asistans teminatı içermektedir. Sigortalının sigorta süresi içimde vefatı durumunda, çocuğun eğitimini tamamlaması için gerekli teminat poliçede belirtilen tutar üzerinden lehdar(lar)a ödenir. Sigortalı dilerse okul yönetimini lehdar olarak belirleyebilir.

Teminat tutarı, çocuğun her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır.

Asistans teminatı ile INTER PARTNER ASSISTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET AŞ. ‘nin sunduğu hizmetlerden faydalanılabilmektedir.

Sigorta primi, sigortalının yaşı, sigorta süresi, prim ödeme süresine ve sigorta başlangıcında her yıl için seçilen teminat miktarına bağlı olarak belirlenir.

Sigorta prim ödemeleri ve bu poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri dövize endeksli olup, ilgili ABD Doları tutarı ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek gerçekleştirilir.

Sigorta Ettiren, yıllık primi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık sıklıklarda ödeyebilir.

VERGİ UYGULAMALARI

PRİM ÖDEME DÖNEMİ BOYUNCA VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Ücretli olarak çalışan mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primi, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3