Hizmetlerimiz

Sağlık Sigortaları

Allianz Sigorta

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde; özel…

Modüler Sağlık Sigortası

Teminatlar Yatarak Tedavi Modülü Ayakta Tedavi Modülü Doğum Modülü Diş ve Gözlük Modülü Ek…

Vitamin 2E Sigortası

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin…

Moral Destek Sigortası

Kanser, günümüzün en sık rastlanan ve erken teşhis ile tedavisi mümkün olan hastalıklarından…

Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası

Nazar Boncuğu anlaşmalı kurumlarında geçerli 75.000 TL limit ve %90 ödeme yüzdesi ile ameliyat…

Yetkili Acenteliklerimiz

Her zaman olduğu gibi, ortaklar sizinle birlikte büyür!

3